Реєстрація доповідача
Реєстрація
доповідача
конференції
Я надаю свою згоду і дозволяю здійснювати обробку моїх персональних даних згідно закону
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text