Доповідачі
Програма конференції
Четвер, 18 листопада
14.00 – 14.40
Імплементація NGS в онкології – роль в прийнятті рішень щодо менеджменту пацієнтів з раком легенів
Сулаєва Оксана Миколаївна
д.м.н., професор, медичний директор, медична лабораторія CSD
14.40 – 15.20
Антибактеріальна терапія резистентної внутрішньолікарняної інфекції
Корсунов Володимир Анатолійович
головний анестезіолог, м. Харків, Synergy lab
15.30 - 16.00
Терапія метастатичного гормон позитивного рака молочної залози: роль інгібіторів циклін-залежних кіназ 4/6. Сучасні стандарти лікування BRCA- позитивного метастатичного раку молочної залози
Зотов Олексій Сергійович
к.м.н., доцент кафедри онкології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ
16.00 – 16.30
Сучасні підходи до терапії метастатичного раку нирки
Семко Софія Леонідівна
лікар-онкоуролог, Національний Інститут раку
РЕЄСТРАЦІЮ ЗАВЕРШЕНО
Конференція відбудеться за підтримки партнерів
клік по логотипу відкриває сайт партнера